Ajokorttiluokat, vähimmäisiät ja mitä niillä saa ajaa sekä tutkintoon pääsyn edellytyksenä olevat vähimmäisopetusmäärät:

AM 120 (Kaksi- tai kolmipyöräiset mopot)

 • Kaksi- tai kolmipyöräiset mopot
 • Ikäraja 15 vuotta
 • Teoriakoe ja käsittelykoe

Tutkintoon pääsyn edellytyksenä: teoriaopetusta vähintään 6 tuntia, josta vähintään 4 tuntia on yksinomaan mopon kuljettamiseen liittyvää opetusta sekä ajo-opetusta vähintään 3 tuntia, josta vähintään tunti on käsittelyopetusta ja vähintään kaksi tuntia ajo-opetusta liikenteessä.


AM 121

 • Kevyet 4-pyörät (mm. mopoautot)
 • Ikäraja 15 vuotta
 • Teoriakoe ja ajokoe

Tutkintoon pääsyn edellytyksenä: teoriaopetusta vähintään 6 tuntia, josta vähintään 2 tuntia on yksinomaan kevyen nelipyörän kuljettamiseen liittyvää opetusta sekä ajo-opetusta vähintään 3 tuntia, josta vähintään tunti on käsittelyopetusta ja vähintään kaksi tuntia ajo-opetusta liikenteessä.


 A1

 • Ikäraja 16 vuotta

Luokkaan kuuluvat moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm3, enimmäisteho 11 kW ja teho/painosuhde enintään 0,1 kW/kg, kolmipyörät, joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden enimmäisteho on 15 kW sekä invalidimoottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen. 

Tutkinto: teoriakoe, käsittelykoe ja ajokoe liikenteessä

Tutkintoon pääsyn edellytyksenä olevat vähimmäisopetusmäärät:

Teoriaopetus 12 tuntia ja Ajo-opetus 9 tuntia


A2

 • Ikäraja 18 vuotta

Luokkaan kuuluvat moottoripyörät, joiden enimmäisteho on 35 kW, teho/painosuhde enintään 0,2 kW/kg ja joita ei ole muunnettu ajoneuvosta, jonka teho on yli kaksi kertaa suurempi.

Tutkinto: teoriakoe, käsittelykoe ja ajokoe liikenteessä

Tutkintoon pääsyn edellytyksenä olevat vähimmäisopetusmäärät:

Teoriaopetus 12 tuntia ja Ajo-opetus 9 tuntia


A

 • Ikäraja 24 vuotta

 Luokkaan kuuluvat kaikki moottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen sekä kolmipyörät, joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden teho ylittää 15 kW.

 Tutkinto: teoriakoe, käsittelykoe ja ajokoe liikenteessä

 Tutkintoon pääsyn edellytyksenä olevat vähimmäisopetusmäärät:

 Teoriaopetus 12 tuntia ja Ajo-opetus 9 tuntia

KORTTIKOROTUKSET A-LUOKKAAN 

A1-> A2

A1-kortin haltija voi korottaa korttinsa A2-luokkaan kun A1-ajo-oikeus on ollut voimassa 2 vuotta ja hän on täyttänyt 18 vuotta. Korttikorotus vaatii 2 tuntia teoriaopetusta ja 5 tuntia ajo-opetusta. Kortin korotus ei vaadi tutkintoa, mutta opetustodistus on esitettävä poliisille.

A2->A

A2-kortin haltija voi korottaa ajokortin A-luokkaan kun A2-ajo-oikeus on ollut voimassa 2 vuotta ja hän on täyttänyt 20 vuotta. Korttikorotus vaatii 2 tuntia teoria-opetusta ja 5 tuntia ajo-opetusta. Kortin korotus ei vaadi tutkintoa, mutta opetustodistus on esitettävä poliisille.

B-KORTISTA A-LUOKKAAN

B->A2B, B->AB

B-kortin haltija voi hankkia A-ajo-oikeuden suorittamalla 6 tuntia teoriaopetusta ja 6 tuntia ajo-opetusta. Koulutuksen jälkeen on suoritettava tutkinto, käsittelykoe ja ajokoe liikenteessä. 18-vuotias on tämän jälkeen oikeutettu A2B-korttiluokkaan ja 24-vuotias AB-korttiluokkaan.


B

 • Ikäraja 18 vuotta

Ne henkilöautot, pakettiautot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on enintään 3500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg tai koko yhdistelmän kokonaismassa enintään 3500 kg eikä hinattavan ajoneuvon kokonaismassa ylitä vetoauton omamassaa.

Tutkintoon pääsyn edellytyksenä olevat vähimmäisopetusmäärät:

Perusvaiheessa teoriaopetusta on vähintään 19 tuntia ja ajo-opetusta vähintään 18 tuntia. Perusvaihe päättyy hyväksytyn kuljettajantutkinnon suorittamiseen ja sen jälkeen saa lyhytaikaisen ajokortin.

Syventävässä vaiheessa kehitetään perusvaiheen opetuksessa ja harjoitteluvaiheessa hankittuja tietoja ja taitoja. Siinä myös lisätään valmiuksia ajaa vaikeissa olosuhteissa, tunnistaa ja välttää vaaratilanteita sekä ottaa huomioon ympäristövaikutuksia. Syventävässä vaiheessa sekä teoriaopetusta että ajo-opetusta on 4 tuntia.

B-luokan syventävän vaiheen opetuksen voi aloittaa aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun ajokoe on hyväksytty. Myös harjoitteluvaiheen palautejakson opetus pitää olla saatu.

B96

 • Ikäraja 18 vuotta

B-luokan ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myös sellaista ajoneuvoyhdistelmää, jossa on B-luokan vetoauto ja perävaunun kokonaismassa ylittää 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 3500 kg mutta ei 4250 kg, jos hänen ajokortissaan on merkintä ajoneuvoyhdistelmää vastaavan ajokokeen suorittamisesta.

Tutkinto: käsittelykoe 15 min ja ajokoe 45 min.

BE

 • Ikäraja 18 vuotta

B-luokan ajoneuvot, joihin on kytketty kokonaismassaltaan yli 750 kg:n perävaunu ja yhdistelmän kokonaismassa on yli 3500 kg, tai perävaunun kokonaismassa on suurempi kuin vetoauton omamassa.

Autokoulut tarjoavat teoriaharjoitusta sekä ajo-opetusta tarpeen mukaan.

Tutkinto: teoriakoe, käsittelykoe ja ajokoe 60 min.

Huomaa, että alla olevien korttiluokkien tiedot koskevat ainoastaan kyseisen luokan ajo-oikeutta. Ammattipätevyyden piirin kuuluvassa ajossa tarvitaan ajo-oikeuden lisäksi voimassa oleva ammattipätevyys.